Top Image

Som totalleverandør finner vi den beste løsningen både for miljø, fremdrift og budsjett

Anleggsdrift

Steg’s anleggsavdeling utfører komplekse og utfordrende prosjekter, både i form av hovedentrepriser, totalentrepriser og samspillsentrepriser. 

I samarbeid med byggherre og rådgiver er vi som spesialentreprenør opptatt av å finne den rette løsningen, slik at prosjektet kan utføres på den mest kostnadseffektive, tidsbesparende og miljøbesparende måte. Det betyr at vi helst vil involveres tidlig i prosjektet for tilrettelegging og best valg av metode. 
 
Kjernevirksomheten vår er prosjekter innenfor rehabilitering og etablering av vann- og avløpsledninger – alltid i kombinasjon med gravefrie NoDig-metoder.
 
Vi har startet omlegging til fossilfri drift ved våre anlegg, og drifter i dag anlegg helt fossilfritt hvor dette er et krav. I samspill med gravefrie metoder leter vi hele tiden etter den beste løsningen både for miljø, tid og budsjett.   

Våre kunder er kommuner, private vannverk og interkommunale selskaper.

Pågående prosjekter
Top Image
Veitvet
Opprettelse av ny brannvannsforsyning til Logistikk- og beredskapssenteret til Vann- og avløpsetaten på Veitvet.
LES MER
Top Image
Rydningen
Prosjektet ligger på Norstrand og innebærer å frakoble, nedlegge og rive den eksisterende pumpestasjonen.
LES MER
Top Image
Rosenkrantzgata
Nytt VA-anlegg planlegges med utgangspunkt i minst mulig inngrep i og nær Rosenkrantzgata for Drammen kommune.
LES MER
Top Image
Vårveien
Samspillentreprise som utføres med Oslo VA. Prosjektet er satt i gang som følge av at eksisterende spillvannsledning er i dårlig forfatning og må skiftes ut.
LES MER
Top Image
Haftornveien
Strømperehabilitering av eksisterende AF-ledning DN200/230 og utbedring av vannledning ved utblokking, samt rehabilitering/oppgradering av tilknyttet infrastruktur.
LES MER
Ferdigstilte prosjekter
Kontaktperson Anleggsdrift
Top Image
Espen Glømme
Avdelingsleder Anleggsdrift
T: 92 28 43 83