Redegjørelse for åpenhetsloven

 

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.
 

Steg arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Vi stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere både når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. Kravene i Åpenhetsloven er nå implementert i våre kontraktsmaler.


Vi benytter OECDs modell for aktsomhetsvurderinger i kartleggingen av leverandører og samarbeidspartnere. Dette arbeidet er med på å sikre menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. 

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Steg håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 


For mer informasjon send forespørsel til: maria@steg.no
Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.

Dato: 30.06.2023