Top Image

Steg Entreprenør skal fortsette å ligge i forkant innen vårt fagfelt, og være en foretrukket samarbeidspartner og en attraktiv arbeidsplass

Steg Entreprenør AS

Steg Entreprenør AS ble startet i 2012 av Kristian Sandum og Nils Skretteberg, og ble i 2021 en del av konsernet Aarsleff AS. Steg leverer i dag et bredt spekter av tjenester innen tradisjonell anleggsdrift og NoDig-metoder. 

Kristian fikk tidlig kunnskap om NoDig-metoder gjennom sin far som drev Sandum AS, og har nå arbeidet innen fagfeltet i 25 år. Nils ble også kjent med NoDig-metoder i samme selskap allerede på 90-tallet, og har etter det hatt mange år innen prosjektledelse for bygge- og anleggsarbeider. 

Steg startet opp kun med en utblokkingsrigg, og har i dag utviklet seg til et selskap med 45 ansatte fordelt på to avdelinger. NoDig-metoder utgjør den ene avdelingen, og de leverer gravefrie metoder i hele Norge. Som direkte leverandører, eller underentreprenører til kommuner, interkommunale selskaper og entreprenører. 

Prosjekter med hoved- og totalentrepriser utføres av avdelingen for anleggsdrift. Dette gjelder særlig større prosjekter innen rehabilitering av vann- og avløpsanlegg for kommuner, og for kommunale og private vannverk. Alle våre prosjekter har elementer av NoDig-metoder i seg, og vi tilstreber å benytte gravefrie metoder så langt det er mulig. Dette har store gevinster for miljøet og er viktig for en bærekraftig utvikling i bransjen.
 
Vi arbeider hver dag for å tilegne oss ny og bedre kunnskap for å være i forkant av utviklingen. Vi utfører i dag 100% utslippsfrie prosjekter bl.a. for Oslo kommune, noe som har gitt oss god og nyttig ballast for videre utvikling. Steg skal fortsette å ligge i forkant innen vårt fagfelt, og skal være en foretrukket samarbeidspartner og en attraktiv arbeidsplass. Vi skal levere til forventningene, opptre redelig og bistå våre kunder til det beste resultatet.

Steg Entreprenør er ISO 9001-sertifisert, sentralt godkjent, sertifisert Miljøfyrtårn, godkjent for sanering av asbestledninger og registrert leverandør i StartBank. 

Ansatte
Top Image
Nils Skretteberg
Daglig leder
T: 97 99 89 60
Top Image
Kristian Sandum
Faglig leder NoDig
T: 97 99 89 50
Top Image
Espen Glømme
Avdelingsleder Anleggsdrift
T: 92 28 43 83
Top Image
Sondre Dammen
Avdelingsleder NoDig
T: 97 99 89 49