Pause Play
Top Image
Etablering av nye føringsveier fra Knardalstrand til Roligheten
Top Image
Etablering av nye føringsveier fra Knardalstrand til Roligheten
Top Image
Etablering av nye føringsveier fra Knardalstrand til Roligheten
Top Image
Etablering av nye føringsveier fra Knardalstrand til Roligheten
Top Image
Etablering av nye føringsveier fra Knardalstrand til Roligheten
Mars 2021 - november 2021

PROSJEKTINFO
Byggherre: Los Cable Solutions AS / LEDE
Tidsrom: Mars 2021 – november 2021

PROSJEKTBESKRIVELSE
Etablering av nye føringsveier for 170kV kabelforbindelse fra Knardalstrand koblingsstasjon til Rolighet trafostasjon på Herøya. Dette for å erstatte eksisterende luftstrekk og samtidig øke kapasiteten. Steg Entreprenør var tidlig involvert i prosjektet for å bidra til å finne optimale løsninger og boremetoder for gjennomføring.

PROSJEKTDATA
  • Retningsstyrt boring under Porsgrunns elva. 750-meters boring med inntrekking av 5 X Ø225 mm, sdr7, varerør for høyspentkabler. Boring ble utført med en 150T Prim drilling rigg med gyrostyring. Riggen ble stilt opp på Herøya og rørene ble dratt inn samtidig fra Knardalstrand-siden. Rørene ble transportert ut på anlegget sjøveien fra fabrikken til Pipelife.
  • Hammerboring med fôringsrør av tål Ø610x10.0 mm under Drangedalsveen, lengde 36 m.
  • Boring i fjell fra Drangedalsvegen opp til Trafostasjon på Knardalstrand. Lengde 250 m, Ø600 mm rent fjellhull.
  • Det ble sveiset og trukket inn pe-rør i fjellhull og i stålrør under vei.