Råbekken, Eivind Engseth AS

Råbekken, Eivind Engseth AS

Fredrikstad kommune la nye vann- og avløpsledninger gjennom jernbanen ved Råbekken. For kryssing av jernbane kreves det stål varerør utført med metode rørpressing for ikke risikere setninger ved etablering av varerør.

Oppdragsgiver
Eivind Engseth AS

Utført
November - desember 2014

Prosjektsum
1 100 000,-

Kontaktperson

Kristian Sandum Prosjektleder 97 99 89 50 kristian@steg.no

Informasjon

Fredrikstad kommune la nye vann- og avløpsledninger gjennom jernbanen ved Råbekken.
For kryssing av jernbane kreves det stål varerør utført med metode rørpressing for ikke risikere setninger ved etablering av varerør.

Nøkkeldetaljer

– Rørpressing av DN 1014mm, 40m
– Rørpressing av DN 813mm, 40m
– Rørpressing av DN 323mm, 40m

Metoder