METODE
UtblokkingUtblokking er en gravefri metode for å etablere nye rør i eksisterende gamle ledninger.

Kontaktperson
Kristian Sandum kristian@steg.no Prosjektleder 97 99 89 50


Fordeler


• Mer miljøvennlig enn graving
• Opptil 80% mindre utslipp av miljøskadelige stoffer
• Ingen skade for ytre miljø eller trafikkale forstyrrelser


Bruksområder


• Vann- og avløpsledninger
• Separering av spillvann og overvann
• Stikkledninger og stikkrenner
• Generelt alle typer ledninger


Tekniske data


• Dimensjoner fra 63mm til 1000mm
• Hovedsak PE som brukes i nye rør
• Duktile rør, stålrør osv kan trekkes inn som ny ledning.


Informasjon


I korthet utføres dette ved å etablere en grop for trekkeutstyr i en ende, og innføringsgrop for ny ledning i andre enden av aktuelle ledningstrekk. Ofte vil groper sammenfalle med kummer som enten skal rehabiliteres eller byttes.

Maskinen som brukes er driftet hydraulisk og trekkstenger tres mellom gammelt rør til grop hvor nytt rør skal inn. På trekkstenger etableres så skjærekniver og utvidere tilpasset det nye røret som skal etableres. Det hele trekkes så tilbake mot trekkmaskin. Kraften det trekkes med varierer i forhold til rørdimensjon. Oppdimensjonering av ledning kan gjøres, og tommelfingerregel er opp til 60% større dimensjon enn eksisterende rør.

Illustrasjon

Video