METODE
TunneleringTunnelering er en metode for etablering av store rør, uten behov for å grave. Rørene skyves inn i massene ved hjelp av hydrauliske sylindere.

Kontaktperson
Nils Skretteberg nils@steg.no Daglig leder 97 99 89 60


Fordeler


• Miljøvennlig løsning
• Tunnelering i kurve mulig


Bruksområder


• Fremføring av bl.a. overvann- og avløpsledninger
• Stikkrenner under vei/jernbane og gangtunneller.


Teknisk data


• Betong- eller GAP-rør
• Dim. Ø1200 – Ø3000 mm
• Tunneleringslengde opptil 1200 m avhengig av dimensjonen
• Presisjon vertikal/horisontal ± 20 mm
• Tunnelering utføres med åpen front
• Kan kombineres med trykkluft ved tunnlering under grunnvann

Illustrasjon