METODE
Styrt boringRetningsstyrt boring er en metode som kan med fordel anvendes ved etablering av kabler, rør og ledninger der man tradisjonelt ville kreve utgraving.

Kontaktperson
Kristian Sandum kristian@steg.no Prosjektleder 97 99 89 50


Fordeler


• Svært lite belastende for miljø og omgivelser
• Teknologien gjør det mulig å endre justeringen og dybde under boring


Bruksområder


• Nybygging av rør under eksisterende veier, jernbaner, selv innsjøer, elver og viker
• Ved etablering av kabler, rør og ledninger der man tradisjonelt ville kreve utgraving av eksisterende anlegg, trær og lignende


Tekniske data


• Elektronisk styring
• Ledningsdiameter Ø32 – Ø1200
• PE-rør / stålrør
• Borelengde opp til 1600 m
• Måletoleranse 2-5 % av dybden
• Fallmåling i ‰
• Måling med gyro
• Boring i løsmasser – jetting
• Boring i fjell – all-terrain