METODE
RørpressingRørpressing med åpen front er en meget god metode for å etablere stål varerør i løsmasser ved kryssing av vei, jernbane og andre hindringer for etablering av varerør.

Kontaktperson
Kristian Sandum kristian@steg.no Prosjektleder 97 99 89 50


Fordeler


• Omliggende masser blir ikke forstyrret
• Setninger, som ofte er et problem etter boring/graving, unngås
• Mer miljøvennlig enn graving
• 80% mindre utslipp av miljøskadelige stoffer


Bruksområder


• Etablering av stål varerør i løsmasser ved kryssing av vei, jernbane og andre hindringer


Tekniske data


• Dimensjoner fra 200 mm til 1200 mm.
• Utførelsen skjer ved pressing av røret med lufthammer i bakkant
• Etter at varerør er etablert vil masser bli trykket/spylt ut, og rør er klart for bruk

Illustrasjon