METODE
PilotrørsboringPilotrørsboring er en metode som borer på ekstremt små marginer.

Kontaktperson
Kristian Sandum kristian@steg.no Prosjektleder 97 99 89 50


Fordeler


• Ekstrem presis metode.
• Avvik + / – 20mm på 100 meter strekk.
• Ikke noe problem å bore under grunnvannstand og bløte masser.


Bruksområder• Selvfallsledninger med lite fall.
• Kryssing av vei og jernbane mm.
• Langsgående i vei og fortau.


Tekniske data• Stålrør Ø200 – Ø1200mm.
• PE-rør Ø80 – 400mm.
• Strekklengder 100 meter.
• Optisk retningstyring.

Video