METODE
Horisontal boringHorisontal boring, også kalt hammerboring, brukes for boring av rør gjennom fjell og løsmasser.

Kontaktperson
Kristian Sandum kristian@steg.no Prosjektleder 97 99 89 50


Fordeler


• Belaster miljø og omgivelser svært lite


Bruksområder


• I stedet for å grave opp veier og eiendommer for legging av kabler og vann- og avløpsledninger kan man bore hull horisontalt under terreng.


Tekniske data


• Diameter fra 139 mm til Ø 610 mm uten graving