Melbybyen, Nannestad kommune

Melbybyen, Nannestad kommune

Anlegget består av ca. 2,9 km styrt boring av ny VL og 0,5 km utblokking av eksisterende VL som skal etableres med tilhørende kummer og avgreninger.

Oppdragsgiver
Nannestad kommune

Utført
Januar - september 2015

Prosjektsum
15 000 000,-

Kontaktperson

Nils Skretteberg Daglig leder 97 99 89 60 nils@steg.no

Informasjon

Anlegget består av ca. 2,9 km styrt boring av ny VL og 0,5 km utblokking av eksisterende VL som skal etableres med tilhørende kummer og avgreninger.

Det benyttes både styrt boring og tradisjonell graving. Vannledningen er en del av hovedforsyningen til Nannestad sentrum og er viktig for kommunen. Eksisterende vannledning er derfor i drift under hele anleggsperioden.
Det graves i områder hvor det er etablert bebyggelse, og er betydelige
krysningspunkter/omlegginger av eksisterende kabler/ledninger. Alle eksisterende abonnenter tilkobles i kum.

Nøkkeldetaljer

– Etablering av ny VL ø400mm ved styrt boring. Lengde 2900 meter.
– Utblokking av 200mm SJG med innføring av PE ø400mm, lengde 530m.
– Inkl alle grave, ledning og kumarbeider (10 stk ø3000mm kummer)
– Kontakt med grunneiere/naboer, alle offentlige involverte organer.