Hauges Gate, Drammen Kommune

Hauges Gate, Drammen Kommune

 

Sommeren 2020 gjennomførte vi et utrolig spennende prosjekt i Hauges Gate for Drammen Kommune. Vi trakk inn, skiftet ut og separerte VA-ledninger, i løpet av 8 uker med intensiv drift. Flere No-Dig metoder ble benyttet.