Eidsvollvegen, Nes kommune

Eidsvollvegen, Nes kommune

Anlegget består av ca. 2,9 km utblokking av eksisterende VL som skal etableres med tilhørende kummer og avgreninger.

Oppdragsgiver
Nes kommune

Utført
August - november 2014

Prosjektsum
7 500 000,-

Kontaktperson

Nils Skretteberg Daglig leder 97 99 89 60 nils@steg.no

Informasjon

Anlegget består av ca. 2,9 km utblokking av eksisterende VL som skal etableres med tilhørende kummer og avgreninger.

Det benyttes både utblokking og tradisjonell graving. Vannledningen er en del av hovedforsyningen i Nes Kommune og er viktig for kommunen. Vannforsyning til abonnementer må være i drift i hele anleggsperioden.

– Betydelig anlegg for prov. vann. Ca. 1500-1600m med 32mm til 50mm PE-ledning med tilkobling til ca 10-14 stikkledninger og i 4 stk kummer.
– 26 stk innførings- og mottaksgroper hovedsakelig på dyrket mark og noe grøntareal.
– Spuntarbeider tilknyttet 2 stk kombinert mottaksgrop og grop for kum ved veikryss.

Nøkkeldetaljer

– Utblokking av vannledning: 2900m med utblokking av 150 SJK med inntrekking av 280 PE + ca 220m medtrekking av mindre PE-ledning fra 32-63mm på delstrekk.
– Inntrekking av vannledning i eksist. rør: 30m med 40mm PE og ca. 700m med 63mm PE.
– 4 stk vannkummer Ø2000mm, 3 stk PE og 1 stk BTG.
– VA-grøft for stikkledninger og andre grøfter, ca 500m.

Metoder