Bruvollen, Sørumsand

Bruvollen - Sørumsand
Sørum kommunal-
teknikk/NRV

Anlegget bestod av etablering av 1500m vannledning og 1500m spillvannsledning ved bruk av styrt boring, samt etablering av VA- kummer.

Oppdragsgiver
Sørum kommune

Utført
Juni - august 2016

Prosjektsum
7 300 000,-

Kontaktperson

Nils Skretteberg Daglig leder 97 99 89 60 nils@steg.no

Informasjon

Anlegget bestod av etablering av 1500m vannledning og 1500m spillvannsledning ved bruk av styrt boring, samt etablering av VA- kummer.

Nøkkeldetaljer

– Styrt boring av ø400mm, SDR11 VL. Lengde 1500m.
– Styrt boring av 225mm, SDR17, selvfall SP og 1000m ø160mm, PSP.
Trakk også med 3x50mm kabelrør, samt wire for senere trase-søk.
– 2 stk vannkummer og 2 stk spillvannskummer

Metoder