Årnes – Fjellfoten, Nes kommune

Årnes - Fjellfoten, Nes kommune

Det ble etablert ny overføringsledning SP fra Løkenporten i Årnes til Fjellfoten renseanlegg og ny VL for Årnes Vannverk fra Drognes til Fjellfoten.

Oppdragsgiver
Nes kommune

Prosjektsum
24 000 000,-

Kontaktperson

Nils Skretteberg Daglig leder 97 99 89 60 nils@steg.no

Informasjon

Det ble etablert ny overføringsledning SP fra Løkenporten i Årnes til Fjellfoten renseanlegg og ny VL for Årnes Vannverk fra Drognes til Fjellfoten.

Dimensjon på ledning SP ø355mm og VL ø225mm/ø180mm.
Total lengde på prosjektet ca 5 900 meter.
Prosjektet inkluderte spuntarbeid, dykkerarbeid, utblokking, styrt boring og rørpressing under jernbane.

Nøkkeldetaljer

– Styrt boring ca 1 500m
– Rørpressing ø323/ø408, 100m
– Utblokking ø200 med inntrekking ø355mm ca 100m.
– Tradisjonelle gravearbeider ca 500m
– Levering og montering av 29 kummer
– 1 stk pumpestasjon
– Spuntarbeider for pumpestasjon
– Sjøledning 3 800m